tir. feb 18th, 2020

Norge og Islam en uforenelig fusjon?

Hadde de som kaller seg jøder, kristne, ateister, agnostikere eller politikere vært i nærheten av å hevde sin rett til å lyve, utøve trusler, utstede fatwa, jihad, drive åpenlyst kvinnediskriminering og i tillegg kreve lovforandringer i et fremmed samfunn i skjul av «religionsfrihet» og talefrihet, så hadde ingen, med sunn fornuft, akseptert dette.

Vi er definitivt i mot radikale høyre, venstre og rasister – og med rette. Hvorfor skal vi da være redde for å si at vi ikke ønsker Islamisering av vårt samfunn. Dette handler ikke om rasisme på bakgrunn av religiøs tro, men å bevare et sundt demokrati med likestilling mellom kjønnene og sunne samfunnsverdier.

I Norge så kan hvem som helst ha frihet til å tro og mene hva man vil, så lenge man ikke krysser grensen av lovbrudd og respekt for andres verdier.

Dette gjelder selvsagt også islamsk tro, MEN dette betyr ikke at man har frihet til å leve utenfor Norsk lov ved å bruke talefriheten til å oppfordre til vold og å true anderledes tenkende mennesker.

Det er en som har sagt «på frukten skal man kjenne treet» – så la oss ikke være naive og tro at alt vil ordne seg bare man er snill og grei – problemet med dette er at ikke alle er snille og greie. Derfor må de folkevalgte sette klare grenser for hva som er akseptabelt og sundt og ikke være unnlatende av ulike årsaker.

Print this entry