Online-NM stanset

Online-NM stanset

For å vinne kampen for lovlig poker – både på nett og live, turnering og cash, high eller low stakes (ja, vi er for dem alle), må vi finne de riktige slagen, og akkurat nå er det Giske og hans forslag som står på dagsordenen. Derfor er det viktig å fokusere på den saken, for det er en sak der hele bransjen kan – og bør jobbe sammen.

Det er markedsføring av spill mot nordmenn som LT har reagert på i alle tilfeller. Dersom de bestemmer seg for å kjøre hardt på dette, og det ser de jo ut til å ønske, vil de prøve å fjerne alle representanter for spillselskaper i Norge, og de vil gå etter sider som retter seg mot nordmenn og har reklame/linker til slike spillselskaper. Det vil kunne ha alvorlige skadevirkninger for pokermiljøet, og derfor skade vår kamp for lovlig poker.

NPF synes det ville være synd hvis LT’s offensiv går ut over gode initiativ og arrangementer for norske pokerspillere. Siden wsop og goo er de største forumene for norske pokerspillere har jeg i møte informert de om LT’s henvendelse.

NPF har også bedt om at spillselskapenes representanter møtes i Oktober for å drøfte de utfordringer vi står overfor. Selv om Giske sitt lovforslag er symbolpolitikk på sitt værste; umulig å håndheve og lett å omgå, har hans regjering flertall på stortinget, og det kan ta litt tid for EU å reagere. Men et samlet pokernorge kan vinne denne kampen.

Det er ikke tilfeldig at Giske lanserer dette nå. Det er rett etter gratis spinn uten innskudd valgkampen, og to år til regjeringsvalg. Han håper at dette vil være glemt når vi kommer så langt, dersom han faktisk klarer å få igjennom loven. Det kan vi ikke la skje. Bortsett fra de vanlige virkemidlene – direktekontakt med politikere, aktivitet i media, underskriftskampanjer etc. må vi finne på måter å synliggjøre poker og den absurde lovgivningen. Jeg har i det minste ikke tenkt å bli overkjørt av en formynderstat. Hva med deg?

You must be logged in to post a comment Login